เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@anyongtravel

Travel License : 11/11107

หน้าแรก

/

ทัวร์อียิปต์

/

ทัวร์อียิปต์ AMAZING GRAND EGYPTIAN 12วัน 9คืน (TK)

ทัวร์อียิปต์ AMAZING GRAND EGYPTIAN 12วัน 9คืน (TK)

ทัวร์อียิปต์ AMAZING GRAND EGYPTIAN 12วัน 9คืน (TK)

ทัวร์อียิปต์ 12วัน 9คืน ไคโร พระราชวังMAINYAL พีระมิดกีซา อเล็กซานเดรีย ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ 5* LUXOR ASWAN อาบูซิมเบล วิหารมาดินัตฮาบู Fayoum โอเอซิสแห่งอียิปต์

รหัสทัวร์

EG_TK00003

ประเทศ

อียิปต์

กำหนดการเดินทาง

16 ก.พ. 67 - 01 พ.ค. 67

จำนวนวัน

12วัน 9คืน

ราคาเริ่มต้น

139,850บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Turkish Airlines

พ.ค. 67

139,850฿

01-12

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

01 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67

139,850

-

-

49,000

-

-

15

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

Day : 2

อิสตันบูล – ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงไคโร-Mainyal Palace - Salah EL Din Citadel & Mohamed Ali Mosque-The Egyptian Museum- Downtown Cairo

Day : 3

เมืองอเล็กซานเดรีย-ป้อมปราการซิทาเดล-Abu Al-Abbas Al-Mursi-Library of Alexandria

Day : 4

Fayoum-Valley of Whales-Medawara-Magic Lake

Day : 5

ซัคคาร่า-9 Pyramids Lounge Restaurant-มหาพีระมิดกีซา-สฟิงซ์-ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส-รถไฟตู้นอน

Day : 6

มหาวิหารคาร์นัค-หารลักซอร์-ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ 5*

Day : 7

หุบผากษัตริย์-วิหารฮัคเชฟซุต-อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน-วิหารมาดินัตฮาบู-เอ็ดฟู

Day : 8

วิหารเอ็ดฟู-เมืองคอมออมโบ-วิหารคอมออมโบ-อัสวาน

Day : 9

มหาวิหารอาบูซิมเบล

Day : 10

วิหารฟิเล-โรงงานผลิตหัวน้ำหอม-ไคโร

Day : 11

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์-ตลาดข่านเอลคาลีลี

Day : 12

อิสตันบูล-กรุงเทพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 34 ครั้ง