เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@anyongtravel

Travel License : 11/11107

หน้าแรก

/

ทัวร์อียิปต์

/

ทัวร์อียิปต์ AMAZING MIRACLE EGYPT 10วัน 7คืน(RJ)

ทัวร์อียิปต์ AMAZING MIRACLE EGYPT 10วัน 7คืน(RJ)

ทัวร์อียิปต์ AMAZING MIRACLE EGYPT 10วัน 7คืน(RJ)

เที่ยวอียิปต์ 10วัน 7คืน ไคโร พระราชวังMAINYAL พีระมิดกีซา LUXOR ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ 3 คืน ASWAN อาบูซิมเบล

รหัสทัวร์

EG_RJ00001

ประเทศ

อียิปต์

กำหนดการเดินทาง

13 ก.พ. 67 - 21 พ.ค. 67

จำนวนวัน

10วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

99,996บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Royal Jordanian

เม.ย. 67

99,996฿

02-11

109,853฿

09-18

116,990฿

10-19

99,996฿

23-02พ.ค.

99,996฿

30-09พ.ค.

พ.ค. 67

99,996฿

07-16

99,996฿

21-30

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

23 เม.ย. 67 - 02 พ.ค. 67

99,996

-

-

35,000

-

-

15

30 เม.ย. 67 - 09 พ.ค. 67

99,996

-

-

35,000

-

-

15

07 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67

99,996

-

-

35,000

-

-

15

21 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67

99,996

-

-

35,000

-

-

15

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

Day : 2

อัมมาน-ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงไคโร-Mainyal Palace -The Egyptian Museum

Day : 3

ซัคคาร่า -มหาพีระมิดกีซา-สฟิงซ์-ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส-รถไฟตู้นอน

Day : 4

มหาวิหารคาร์นัค-วิหารลักซอร์-ล่องเรือแม่น้ำไนล์

Day : 5

หุบผากษัตริย์-วิหารฮัคเชฟซุต-อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน-เอ็ดฟู

Day : 6

วิหารเอ็ดฟู-เมืองคอมออมโบ-วิหารคอมออมโบ-อัสวาน

Day : 7

มหาวิหารอาบูซิมเบล

Day : 8

วิหารฟิเล-โรงงานผลิตหัวน้ำหอม-ไคโร

Day : 9

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์- Salah EL Din Citadel & Mohamed Ali Mosque- ตลาดข่านเอลคาลีลี

Day : 10

อัมมาน-กรุงเทพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง